Parkurs

«Bufferkurs» og «Hva med oss» er samlivskurs for par som ønsker inspirasjon og pusterom til å arbeide med forholdet sitt.

Bufferkurs

Dette er et kurs for par som ble utviklet ved Familievernkontoret i Follo i 2007 av Anne Marie Fosse Teigen. Kursmaterialet har vært kontinuerlig evaluert og videreutviklet, på bakgrunn av kursdeltakeres og kurslederes tilbakemeldinger, forskning og faglitteratur.

Målgruppe

Bufferkurset er et kurs for dere som har levd sammen lenge nok til å ha oppdaget at noen konflikter og uenigheter går igjen gang på gang. Dette er en naturlig utvikling i varige parforhold, og det kommer rett og slett av at vi alle er forskjellige, og noen av forskjellene er vanskeligere å rokke ved enn andre. Dette framtrer tydeligere jo mer erfaring vi får i parforholdet. (Jo lenger vi lever med samme partner, jo flere særheter oppdager vi gjerne at denne personen har!) Bufferkurset er utviklet for å gi dere verktøy dere kan bruke for å utforske forskjellene, slik at forskjellene kan bli lettere å mestre, og enda bedre: at forskjellene kan bli en kilde til trygghet og nærhet (kanskje til og med humor!).

Form

Kurset består av 5 samlinger à 3 timer. Bufferkurset er et pedagogisk samlivskurs som veksler mellom korte innledninger om ulike temaer fra kurslederne, og at de enkelte par arbeider med arbeidsoppgaver knyttet til emnene på hver sitt kontor. Det er ikke lagt opp til at man skal dele i plenum. Kursholderne kommer rundt til de ulike parene og veileder dem og svarer på spørsmål knyttet til oppgavene og innledningene.

Hovedtemaene

 • Hva skaper gode og varige parforhold? Hva viser forskning om hva som kjennetegner tilfredse par, konfliktfylte par og hva kan man gjøre for å bevare et godt parforhold?
 • Følelser. Hvorfor det er vanskelig å snakke godt sammen og oppleve ting positivt når vi har vanskelige følelser. Hvorfor håndterer vi følelser ulikt og hvordan kan vi lære oss å forstå å bruke følelsene våre? Bli kjent med hvilke følelsesfilosofier du og partneren er opplært i.
 • Seksuelle valgmuligheter
 • Konflikter. Hvorfor konflikter gjerne repeterer seg knyttet til de samme emnene og de samme følelsene. Hvordan kan vi lære oss å gjenkjenne mønstrene som er knyttet til konfliktene og følelsene som ligger under? Hvordan kan vi komme ut av repeterende konflikter? Hvordan reagerer kroppen når vi er i konflikt?
 • Varige forskjeller. De fleste par har noen forskjeller og noen av disse er vanskeligere enn andre å leve med. Hvordan kan vi lære oss hvordan vi er forskjellige og hvordan kan vi leve med at vi er forskjellige?
 • Hvordan vi kan komme på bølgelengde gjennom å finne ut hvordan vi kan nå inn til hverandre og bevare en god intimitet.
Kurset bygger på to av de mest fremtredende samlivsforskerne i vår tid John Gottman og Susan Johnsen.

Tre deltakere om bufferkurset:

Mann, 34
Meget nyttig. Her kan alle lære noe uavhengig av alder og livssituasjon. En viktig investering!

Kvinne, 49
Nyttig med bufferkurs. Det har vært godt for ekteskapet vårt og vi har fått hjelp til å fokusere på ting som har ligget brakk litt lenge.

Kvinne, 33
Veldig fint tilbud og påfyll for parforholdet. Alle burde gå på bufferkurs.

Bufferkurset starter opp igjen 30.10

Datoene for kurset er:

30.10, 06.11, 13.11, 20.11 og 27.11

Ta kontakt på 37005780 eller fvk.arendal@bufetat.no for påmelding.

Kursdagene er fra klokken 17.00-20.00 og kurset er gratis.

Les mer om kurset her: Bufferkurs brosjyre for høsten 2024  

Godt samliv - Kurs for førstegangsforeldre i Grimstad

Om kurset:

Godt Samliv er et godt tilbud til foreldrepar som nylig har fått barn.

Hensikten med kurset er å styrke parforholdet. Det skjer vanligvis store forandringer når man får barn – og særlig den første gangen. Kurset bygger på erfaring og forskning.

Kursdelene:

 • Den store forandringen: Fra par til familie.
 • Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
 • Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
 • Kjærlighetens ABC: Fornuft og følelser

 

Les mer om Godt Samliv www.godtsamliv.no

Her finner du også artikler om andre par som har gått på kurs

Sted: Familiens hus på Dømmesmoen, Grimstad

Kurset er gratis.

Tidspunkt:  

Påmelding til: Turid.Thaulow.Hamre@grimstad.kommune.no

Grimstad Helsestasjon

Hva med oss

«Hva med oss» og «Hva med meg» er et landsomfattende kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, alvorlig eller kronisk sykdom. «Hva med oss» ble opprinnelig utviklet ved familieavdelingen på Modum Bad. I samarbeid med Barne, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), er dette videreutviklet slik at det nå også tilbys kurs for aleneforeldre.

Samlivskurs og kurs for aleneforeldre

Er dere slitne og kan trenge et avbrekk i en krevende hverdag? Er parforholdet blitt salderingsposten? Savner du å møte andre i en lignende situasjon?

Kursene er aktuelle for dere som er foreldre til barn med alvorlig eller kronisk sykdom, har nedsatt funksjonsevne fysisk eller psykisk eller har utfordringer knyttet til atferd eller sosial fungering , for eksempel diagnoser som ADHD eller Asperger.

Kursene starter opp tidlig fredag kveld og avsluttes søndag ettermiddag. Kursene ledes av erfarne fagpersoner.

Hva med oss

Hva med oss kursene tar opp følgende tema:

 • Vårt behov for kontakt og tilknytning i parforholdet.
 • Følelser og kommunikasjon.
 • Livet med et spesielt barn.
 • Å være nær hverandre.
 • Reparasjoner i parforholdet.
 • Tid og rom for alle i familien.
 • Dele glede, mening og håp.

Aleneforeldrekursene

Aleneforeldrekursene tar opp følgende tema:

 • Sånn er livet – en beretning fra hver deltager.
 • Kommunikasjon som nøkkel til samarbeid og forståelse.
 • Familie og nettverk
 • Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene og betydningen av å dele de med andre.
 • Energi glede og pågangsmot – hvordan få nok pusterom til seg selv, og overskudd nok til barn?

Praktisk info

 • Hva med oss kursene har en egenandel på kr 1.000,- per par.
 • Reiseutgifter betales av kursdeltakerne selv.
 • Maks 15 personer på aleneforeldrekursene
 • Egenandel kr. 500,- per deltaker.
 • Egenandel inkluderer opphold og kursavgift.
 • Avlastning må ordnes selv.

 

Kontakt oss for informasjon om kursene og påmelding.
bufetat.no ligger skjema for elektronisk påmelding under hvert kurs.

Ta
Kontakt

Ring 37 00 57 80

Ønsker du at vi skal ta kontakt, kan du benytte skjemaet nedenfor.
Kontakt meg
Før du sender dette skjemaet må du godta at Familievernkontoret i Arendal kan lagre din informasjon midlertidig i henhold til de rammene oppført i personvernerklæringen.