Av og til kan det være krevende å være foreldre. Tida strekker ikke til, ungene vil ikke høre, både barn og foreldre strever. Det kan være vanskelig å orientere seg i mylderet av råd og tips på sosiale medier. Kanskje kan et foreldreveiledningskurs på familievernkontoret være til hjelp.

ICDP-kurs

Kurset er basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International child development program), som har som mål å styrke foreldrenes omsorgskompetanse gjennom undervisning i godt samspill mellom foreldre og barn.

Programmet tar for seg 8 tema for godt samspill.

 • Vis positive følelser. Vis at du er glad i barnet ditt.
 • Juster deg til barnet og følg hans/hennes initiativ.
 • Snakk med barnet om ting hun/han er opptatt av og prøv å få i gang en god samtale.
 • Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre.
 • Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har en felles opplevelse av det som er rundt dere.
 • Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det.
 • Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet
 • Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og ved å sette grenser på en positiv måte.

Kurset går over 8 ganger og varer i 2 timer gang. Gjennom korte forelesningsøkter og samtaler rundt bordet får deltakerne innspill på rollen som forelder. Deltakerne får mulighet til å være mottaker for andres tilbakemeldinger, samtidig som de også kan være en ressurs for de andre. I januar 2019 er det ICDP- kurs for foreldre/foresatte som ønsker å forstå ungdommen sin bedre og få til en god kommunikasjon i familien. 

Kurset varer fra klokken 17.00-19.00 på følgende datoer: 29.01,05.02,12.02,19.02,26.02,05.03 og 19.03

Kontakt oss for mer informasjon om kurset.

Kurs for foreldre til barn med spesielle behov

«Hva med oss» og «Hva med meg» er et landsomfattende kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, alvorlig eller kronisk sykdom. «Hva med oss» ble opprinnelig utviklet ved familieavdelingen på Modum Bad. I samarbeid med Barne, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), er dette videreutviklet slik at det nå også tilbys kurs for aleneforeldre.

Samlivskurs og kurs for aleneforeldre

Er dere slitne og kan trenge et avbrekk i en krevende hverdag? Er parforholdet blitt salderingsposten? Savner du å møte andre i en lignende situasjon?

Kursene er aktuelle for dere som er foreldre til barn med alvorlig eller kronisk sykdom, har nedsatt funksjonsevne fysisk eller psykisk eller har utfordringer knyttet til atferd eller sosial fungering , for eksempel diagnoser som ADHD eller Asperger.

Kursene starter opp tidlig fredag kveld og avsluttes søndag ettermiddag. Kursene ledes av erfarne fagpersoner.

Parkursene

Parkursene tar opp følgende tema:

 • Vårt behov for kontakt og tilknytning i parforholdet.
 • Følelser og kommunikasjon
 • Livet med et spesielt barn
 • Å være nær hverandre
 • Reparasjoner i parforholdet.
 • Tid og rom for alle i familien.
 • Dele glede, mening og håp.

Aleneforeldrekursene

Aleneforeldrekursene tar opp følgende tema:

 • Sånn er livet – en beretning fra hver deltager.
 • Kommunikasjon som nøkkel til samarbeid og forståelse.
 • Familie og nettverk
 • Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene og betydningen av å dele de med andre.
 • Energi glede og pågangsmot – hvordan få nok pusterom til seg selv, og overskudd nok til barn?

Oppfølgingskursene

Oppfølgingskursene er en videreføring av parkurset.

Praktisk info

 • Maks. 10 par pr. kurs. på parkurs
 • Egenandel kr. 1000,- pr. par.
 • Maks. 15 personer på aleneforeldrekurs
 • Egenandel kr. 500,- per deltaker
 • Egenandel inkluderer opphold og kursavgift.
 • Avlastning må ordnes selv.

Kontakt oss for informasjon om kursene og påmelding.

Du finner skjema for elektronisk påmelding under hvert kurs her.