Om Familievernkontoret i Aust-Agder

Familievernkontoret i Aust-Agder er et offentlig godkjent familievernkontor, opprettet som ideell stiftelse av Agder og Telemark bispedømmeråd. Kontoret har driftsavtale med Bufetat og tilbyr hjelp til befolkningen i Aust-Agder når det oppstår vanskeligheter og kriser i familien. Det er også mulig å få hjelp hos oss dersom du bor i andre fylker.

Time for samtale kan bestilles på telefon, eller du kan sende inn kontaktskjemaet (til høyre på siden her) så vil vi kontakte deg.

På venterommet vårt er det ukeblader og diverse informasjonsmateriell som du kan se på mens du venter på at terapeuten eller mekleren skal hente deg. Det er også en egen lekekrok for barna.

Jubileum

Familievernkontoret i Aust-Agder fyller 50 år!

Dette vil vi markere med et fagseminar på Tyholmen hotell i Arendal fredag 25. oktober.

Det norske samfunnet har gjennomgått betydelig endringer de siste 50 år. Familier og familieliv  i 2019, er forskjellig fra familier og familieliv for i 1969, 1994 og 2009. Norge er blitt et flerkulturelt land. I våre ulike tjenester møter vi nå familier med ulik kulturell og geografisk bakgrunn og tilknytning. Dette gjør at vi må utvide våre forståelser og vår kunnskap om hva det vil si å være familie i Norge i dag.

Til vårt jubileumsseminar har vi vært så heldige å få høgskolelektor Kari Bergset til å komme å snakke om kulturkompetanse. Kari Bergset har i flere år jobbet med dette temaet. Hun tar for tiden doktorgrad om foreldreskap i eksil.

Invitasjon til jubileumsseminar finner du her

Program for jubileumsseminar finner du her

Familieliv – gleder og utfordringer

«Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelige familie er ulykkelig på sin egen måte», skrev Leo Tolstoj i boka Anna Karenina i 1877.

Slik er det vel fremdeles. Vi lever i et moderne samfunn med mange krav og forpliktelser. Gnisninger og småproblemer kan fort vokse seg store, og noen ganger bli til alvorlige kriser og vonde konflikter. Noen ganger går det på selve livet løs.

Familievernkontoret i Aust-Agder er til for å hjelpe når familielivet blir vanskelig. Hos oss er ingenting for lite, for vanskelig eller for stort for å ta kontakt. Sammen finner vi ut om vi kan være til hjelp eller om vi vil foreslå at du henvender deg andre steder.

Ella Kopperud

Ella Kopperud

Leder, familieterapeut og mekler

Anne Marie Zachariassen

Anne Marie Zachariassen

Kontorsjef

Ellen Solveig Valkvæ

Konsulent resepsjon

Linda Normann Venaas

Linda Normann Venaas

Konsulent resepsjon

Aleksander Henriksen

Aleksander Henriksen

Familieterapeut og mekler

Bård Bertelsen

Bård Bertelsen

Psykologspesialist og mekler

Cesilie Mathiesen

Cesilie Mathiesen

Familieterapeut

Elin Karlsen

Elin Karlsen

Psykologspesialist og mekler

Elin Okkenhaug Bratland

Elin Okkenhaug Bratland

Familieterapeut og mekler

Herman Wiig Næs

Terapeut/vikar

Mona Bele

Mona Bele

Familieterapeut og mekler

Tove Heggdal

Psykolog og mekler

Sonja Kolstad Lie

Sonja Kolstad Lie

Familieterapeut og mekler

Stine Skelton

Stine Skelton

Psykologspesialist og mekler

Tor Edland

Tor Edland

Familieterapeut og mekler

Torbjørn Grestad

Torbjørn Grestad

Familieterapeut og mekler