Om Familievernkontoret i Arendal

Familievernkontoret i Arendal er et offentlig godkjent familievernkontor, opprettet som ideell stiftelse av Agder og Telemark bispedømmeråd. Kontoret har driftsavtale med Bufetat. Familievernkontoret i Arendal dekker kommunene: Arendal, Froland, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Lillesand, Birkenes, Bygland, Bykle, Valle, Iveland, Evje og Hornnes. Det er også mulig å bestille time hos oss dersom du bor i andre fylker.

Time for samtale kan bestilles på telefon, eller du kan sende inn kontaktskjemaet (til høyre på siden her) så vil vi kontakte deg.

Samtaler hos oss skjer i tråd med Lov om familievernkontorer. Det føres journal med personopplysninger, møtedatoer og temaer i samtalene. Ansatte ved familievernkontoret har taushetsplikt. Eventuell klage på familievernets behandling rettes til Statlig regional familievernmyndighet.

På venterommet vårt er det ukeblader og diverse informasjonsmateriell som du kan se på mens du venter på at terapeuten eller mekleren skal hente deg. Det er også en egen lekekrok for barna.

Familieliv – gleder og utfordringer

«Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelige familie er ulykkelig på sin egen måte», skrev Leo Tolstoj i boka Anna Karenina i 1877.

Slik er det vel fremdeles. Vi lever i et moderne samfunn med mange krav og forpliktelser. Gnisninger og småproblemer kan fort vokse seg store, og noen ganger bli til alvorlige kriser og vonde konflikter. Noen ganger går det på selve livet løs.

Familievernkontoret i Arendal er til for å hjelpe når familielivet blir vanskelig. Hos oss er ingenting for lite, for vanskelig eller for stort for å ta kontakt. Sammen finner vi ut om vi kan være til hjelp eller om vi vil foreslå at du henvender deg andre steder.

Elin Okkenhaug Bratland

Elin Okkenhaug Bratland

Leder, familieterapeut og mekler

Anne Marie Zachariassen

Anne Marie Zachariassen

Kontorsjef

Ellen Solveig Valkvæ

Konsulent resepsjon

Linda Normann Venaas

Linda Normann Venaas

Konsulent resepsjon

Aleksander Henriksen

Aleksander Henriksen

Familieterapeut og mekler

Ann-Kristin Naglestad

Familieterapeut

Bård Bertelsen

Bård Bertelsen

Psykologspesialist og mekler

Elin Karlsen

Elin Karlsen

Psykologspesialist og mekler

Ella Kopperud

Ella Kopperud

Familieterapeut og mekler

Mona Bele

Mona Bele

Familieterapeut og mekler

Stine Skelton

Stine Skelton

Psykologspesialist og mekler

Tone Lise Haraldseid

Tone Lise Haraldseid

Familieterapeut

Tor Edland

Tor Edland

Familieterapeut og mekler

Torbjørn Grestad

Torbjørn Grestad

Familieterapeut og mekler

Tove Heggdal

Psykologspesialist og mekler