Familievernkontoret er åpent!

Av smittevernhensyn er tilbudet om samtaler på kontoret noe begrenset.

Sentralbordet er åpent mellom kl. 8.30 og 15.00. Her kan du bestille time for samtale og mekling.

Kontoret er kun åpent for frammøte for dem som har timeavtale. Andre bes kontakte oss på telefon 37005780 eller via kontaktskjema.

Se også www.bufdir.no for informasjon om familiespørsmål og mekling.

Følg med her og på http://www.bufdir.no for oppdatert informasjon.

Informasjon fra Sørlandet sykehus for barn, unge og voksne i forbindelse med Koronaviruset

Det er ingen ledige stillinger ved vårt kontor.