Konfliktfylt foreldresamarbeid?

Velkommen til 2-timers gratis kurs for foreldre med utfordrende og konfliktfylt foreldreskap.

Tema:

  • Hvordan forstå konflikt og dens mekanismer.
  • Hvilke konsekvenser kan foreldrenes konflikt ha på barn?
  • Hvordan foreldrekonflikt kan påvirke foreldreskapet.
  • Hva kan gjøres for å skåne barna for en pågående konflikt?
  • Barnets egne måter å takle konflikter på.
  • Råd for å dempe konflikter.

Arrangør:

Familievernkontoret i Arendal. Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal. Påmelding via kontaktskjema eller ring på tlf: 37005780.

Dato for neste kurs:

Fredag 07.januar kl. 09.30- 11.30

Neste parkurs starter 03.februar fra kl. 17.00-20.00 2022

Målgruppe

Bufferkurset er et kurs for dere som har levd sammen lenge nok til å ha oppdaget at noen konflikter og uenigheter går igjen gang på gang. Dette er en naturlig utvikling i varige parforhold, og det kommer rett og slett av at vi alle er forskjellige, og noen av forskjellene er vanskeligere å rokke ved enn andre. Dette framtrer tydeligere jo mer erfaring vi får i parforholdet. (Jo lenger vi lever med samme partner, jo flere særheter oppdager vi gjerne at denne personen har!) Bufferkurset er utviklet for å gi dere verktøy dere kan bruke for å utforske forskjellene, slik at forskjellene kan bli lettere å mestre, og enda bedre: at forskjellene kan bli en kilde til trygghet og nærhet (kanskje til og med humor!).

 

Form

Kurset består av 5 samlinger à 2 ½ til 3 timer. Bufferkurset er et pedagogisk samlivskurs som veksler mellom korte innledninger om ulike temaer fra kurslederne, og at de enkelte par arbeider med arbeidsoppgaver knyttet til emnene på hver sitt kontor. Det er ikke lagt opp til at man skal dele i plenum. Kursholderne kommer rundt til de ulike parene og veileder dem og svarer på spørsmål knyttet til oppgavene og innledningene.

Du kan lese mer om kurset her:

https://familiehuset.no/parkurs/

Ta kontakt med Familievernkontoret i Arendal på 37005780 for påmelding. Frist for påmelding er 14.januar 2022. Begrenset med plasser.

 

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved vårt kontor.