Familievernkontoret er åpent igjen!

Av smittevernhensyn er tilbudet om samtaler på kontoret noe begrenset. Vi vurderer sammen med deg/dere om samtalen bør foregå på telefon, video eller ved frammøte på kontoret.

Sentralbordet er åpent mellom kl. 8.30 og 15.00. Her kan du bestille time for samtale og mekling.

Det er mulig å bli oppringt av en terapeut for enkel veiledning.

Kontoret er kun åpent for frammøte for dem som har timeavtale. Andre bes kontakte oss på telefon 37005780 eller via kontaktskjema.

Se også www.bufdir.no for informasjon om familiespørsmål og mekling.

Følg med her og på http://www.bufdir.no for oppdatert informasjon.

Informasjon fra Sørlandet sykehus for barn, unge og voksne i forbindelse med Koronaviruset

Neste minikurs er utsatt på ubestemt tid

Minikurs er et gratis 2-timers kurs for foreldre med utfordrende og konfliktfylte foreldreskap.

Les mer på https://familiehuset.no/minikurs-om-foreldrekonflikt/

Presentasjonene fra fagseminaret den 25.10.2019

Familievernkontoret i Arendal er 50 år og dette ble i oktober feiret med et fagseminar.

Takk til alle dere som deltok!

 

Presentasjonen fra Ella Kopperud finner du her:

Jubileumsseminar Familievernkontoret i Arendal, 50 år