Mekling

Foreldre til felles barn under 16 år som er gift eller samboere må møte til mekling før man kan søke om separasjon, og for å få rett til utvidet barnetrygd fra NAV. Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme fram til en avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for barna.

Begge foreldre har plikt til å møte. Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme fram til en avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for barna. Det anbefales at avtalen er skriftlig.

Les mer om barn i mekling

Etter det første obligatoriske møtet utstedes meklingsattest. Denne er gyldig i 6 måneder og legges ved søknad om separasjon og utvidet barnetrygd, eller ved stevning til domstolen.

Det kan brukes inntil 7 timer på meklingsprosessen. Vi anbefaler å ta i mot dette tilbudet, dersom man trenger tid for å bli enige om en god ordning for barna. I tillegg til felles samtaler for foreldre, kan foreldre få individuelle samtaler og barn kan få egne samtaler. Vi har også kurs for foreldre med utfordrende samarbeid etter samlivsbrudd

Aktuelle tema i meklingssamtalen

Foreldreansvar

Disse punktene avgjøres av den som har foreldreansvar. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, tas avgjørelser i fellesskap.
 • Personlige forhold
 • Vergemål
 • Medisinsk behandling
 • Utstedelse av pass
 • Valg av type skole
 • Samtykke til adopsjon
 • Navnevalg
 • Innmelding/utmelding i trossamfunn
 • Samtykke til medisinsk inngrep
 • Flytting utenlands

Bosted

Punktene under avgjøres av den forelderen som barnet bor sammen med. Hvis barnet har delt bosted, tas avgjørelser i fellesskap.
 • Barnehage
 • Flytting innenlands
 • Større avgjørelser og dagliglivet

Samvær

Disse punktene avgjøres av den som til enhver tid er sammen med barnet.
 • Mat og påkledning
 • Leggetider
 • Venner
 • Følge opp skole/lekser
 • Tilsyn og stell

Hvordan forholde seg til barnas reaksjoner på bruddet?

 • Hva skal en si, hvordan og når informere barna om bruddet?
 • Hvilke reaksjoner forventer dere fra barna nå eller framover, og hvordan forholde seg til dette?
 • Hvordan har barna reagert til nå?
 • Spesielle hensyn?

Hvordan samarbeide om barna i dagliglivet

 • Praktisering av samværsavtalen (henting/bringing, bytte av dager o.l.)
 • Oppfølging av skole, barnehage og fritidsaktiviteter
 • Barnepass, og sykdom hos barn
 • Fødselsdager, konfirmasjon og andre spesielle dager
 • Hvordan kommunisere om barnet (fast tidspunkt? ringe, skrive eller møte)
 • Skal foreldrene gjøre noe i fellesskap med barna (skoleavslutninger, ferieturer, cuper ol)
 • Hvordan forholde seg til hverandre når man møtes
 • Forhold til besteforeldre/annen familie, hvordan skal kontakten være i fortsettelsen

Endringer i samværsavtalen

Hvilke endringer vil kunne komme framover?
 • For barnet – fra barnehage til skole, fra barn til ungdom, endrede fritidsaktiviteter
 • For foreldre – ny jobb, ekstrajobber, kurs, studier, sykdom, nye partnere
 • Flytting
 • Hvordan gå fram når barna eller de voksne ønsker endring?

Hvordan forholde seg til nye partnere?

 • Introduksjon av partnere til barnet
 • Nye partneres rolle i forhold til barna
Ansvarsfordeling
 • Ansvar for klær og utstyr
 • Følge til helsestasjon, lege, tannlege
 • Informasjonsutveksling mellom foreldre

Brosjyrer

Ta
Kontakt

Ring 37 00 57 80

Ønsker du at vi skal ta kontakt, kan du benytte skjemaet nedenfor.
Kontakt meg
Før du sender dette skjemaet må du godta at Familievernkontoret i Arendal kan lagre din informasjon midlertidig i henhold til de rammene oppført i personvernerklæringen.