Barn i samtale

Hva med meg, tenker du kanskje, når du får vite at foreldrene dine ikke lenger skal bo sammen. Hvor skal jeg bo? Alt det kan vi snakke sammen om. Du, mamma, pappa og mekleren. Mekleren skal hjelpe til med å finne ut hva som kan bli bra for dere. Selv om det er mamma og pappa som bestemmer, er din mening viktig.

BIM – Barn i mekling

Alle som begjærer mekling får tilbud om å ta med barna til første meklingstime. Dette gjelder både ved bruddmekling og når skilte foreldre er uenige om ordningen for barna og må få dette avgjort i retten dersom de ikke blir enige i mekling.

Tilbudet gjelder barn mellom 5 og 16 år. Begge foreldre må samtykke til at barn blir med til mekling. Eldre hjemmeboende søsken kan være med om de selv ønsker det. Barna får snakke med mekler alene.

Temaer i samtalen med barna er:

  • Hvordan har barna det?
  • Hvordan opplever barna foreldrenes samlivsbrudd eller konflikt?
  • Hva ønsker barna?

Mekler og barna blir enige om hva mekler skal formidle til foreldrene før de skal lage avtale for barna framover. Barna deltar ikke i samtalen med foreldrene om hva slags ordninger de skal velge for barna sine. Når foreldrene har blitt enig om en foreldresamarbeidsavtale, blir denne formidlet til barna i slutten av meklingstimen med både foreldre og barn til stede.

Noen foreldre har bruk for flere meklingstimer for å komme frem til en foreldresamarbeidsavtale. Alle familier får tilbud om en oppfølgingstime etter et halvt år. Denne timen gjennomføres på samme måte som første time.

Dersom foreldre er usikre på om de ønsker at barna skal være med til det første meklingsmøtet, kan de være med senere i meklingsprosessen.

Lenker

Ta
Kontakt

Ring 37 00 57 80

Ønsker du at vi skal ta kontakt, kan du benytte skjemaet nedenfor.
Kontakt meg
Før du sender dette skjemaet må du godta at Familievernkontoret i Arendal kan lagre din informasjon midlertidig i henhold til de rammene oppført i personvernerklæringen.