Å etablere seg i et nytt land kan både være spennende og utfordrende for en familie. På familievernkontoret kan par, enkeltindivider og hele familien komme for å snakke om det å leve sammen. Familievernkontoret ønsker å være et tilbud for alle.

Barn, ungdom og voksne kan ha ulike opplevelser av møter med en ny kultur. Noen ganger kan den nye situasjonen gjøre kommunikasjonen vanskelig for partnere, foreldre og mellom foreldre og barn. På familievernkontoret kan en sammen med en terapeut snakke sammen om disse utfordringene. Ved behov for tolk sørger vi for dette, hovedsakelig gjennom telefontolktjeneste.

Aktuelle tema i samtale hos oss kan være

  • Kommunikasjon
  • Kultur- og verdiforskjeller
  • Seksualitet, utroskap
  • Krangling, sinne, vold
  • Pengebruk, husarbeid
  • Ansvar for barna
  • Barneoppdragelse
  • Bekymring for barn
  • Problemer i storfamilien

I noen parforhold kommer en fra ulike kulturer. Disse kulturelle forskjellene kan være berikende og de kan være utfordrende. Også i en familie kan en ha kulturforskjeller, barn kan være vokst opp i Norge mens foreldrene er vokst opp i en annen kultur. Det å finne gode måter å leve sammen på, med ulike kulturer i parforholdet eller i familien, kan også være tema i samtale hos oss.

Familievernkontoret på Arendal Voksenopplæring (AVO)

Siden høsten 2016 har familievernkontoret hatt utekontor på AVO. Det er mulig å bestille en konsultasjon på voksenopplæringen. Hvis du er usikker på om familievernkontoret er det rette tilbudet for deg og din familie, kan en slik konsultasjon være et godt alternativ for å avklare dette. Konsultasjoner kan bestilles gjennom lærer, i resepsjonen eller på biblioteket.