Noen ganger er konfliktene mellom foreldre etter samlivsbrudd så fastlåste, at samtaler på familievernkontoret ikke er tilstrekkelig hjelp for å løse opp i flokene.

«Barn ut av foreldrekonflikten» er et gruppetilbud ved Familievernkontoret i Kristiansand. Tilbudet retter seg mot familier, hvor foreldre og barn lever med store, vedvarende konflikter etter foreldrenes samlivsbrudd. Modellen gruppetilbudet bygger på er utviklet i Nederland og har vist gode resultater.

Gruppetilbudet drives av Familievernkontoret i Kristiansand og Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF, avdeling Kristiansand. Andre viktige samarbeidspartnere er barnevern og tingrett.

Målsettingen med tilbudet er å minske foreldrekonflikten slik at barna kan oppleve et samarbeidsklima mellom foreldrene som gir utviklingsstøtte og trygghet.
Det er også et mål at barna skal få hjelp til å sette ord på og formidle sine erfaringer til hverandre og til sine foreldre, og at foreldrene skal få hjelp til å lytte til barnas fortellinger.

Tilbudet innebærer 8 samlinger på familievernkontoret, fordelt over 2-3 måneder. Samlingene starter med at foreldre, barn og terapeuter møtes og spiser sammen, før foreldrene møter i en gruppe og barna i en annen gruppe.

Gruppa for foreldre blir ledet av to erfarne familieterapeuter fra familievernkontoret, og gruppa for barn blir ledet av to erfarne terapeuter fra ABUP.

For mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med Familievernkontoret i Vest-Agder, avdeling Kristiansand på tlf: 38104310

Brosjyrer

Lenker