Samarbeid om barn

Etter et samlivsbrudd skal foreldre være mamma og pappa i to hjem. Det kan være utfordrende, særlig hvis bruddet har vært smertefullt for de voksne. Avtalen om bosted og samvær kan se enkel ut på papiret, men være vanskeligere å praktisere. Kanskje har den ene parten godtatt mer enn en kan stå inne for. Og kanskje vil ikke barna være med på avtalen. Ofte er det behov for endringer når det kommer nye partnere inn i bildet. En avtale som passet da barna var små, passer kanskje ikke når de blir større.
Det er også utfordrende å samarbeide når foreldre ikke er på talefot og er uenige om økonomi, flytting eller barneoppdragelse. Om det er mistanke om vold, rus eller annen omsorgssvikt er det vanskelig å få til et godt foreldresamarbeid.

Foreldre kan bestille time for å få hjelp til å finne ut av et samarbeid som har kjørt seg fast og få noen innspill som kan løse opp i flokene. Dette er et frivillig tilbud som begge foreldre må være enige om å benytte seg av. Barn kan også delta i slike samtaler, slik at de får mulighet til å fortelle hvordan de opplever situasjonen og hvordan de skulle ønske at det kunne være.

Barns behov etter et brudd

Barn som har opplevd foreldres samlivsbrudd har gitt sine foreldre og oss noen råd:

  • Snakk med meg. Forbered meg på endringer og forklar meg hva som skjer.
  • Samarbeid med hverandre om å finne gode og praktiske løsninger for meg.
  • Ikke dra meg inn i konfliktene deres. Fortell meg fine ting om hverandre, ikke dårlige.
  • Forstå at jeg har behov for å ha kontakt med dere begge.
  • Hør hva jeg har å si om hvor jeg vil bo og hva slags samvær jeg vil ha, men tving meg ikke til å gjøre valg mellom dere.
  • Bo i nærheten av hverandre.
  • La meg slippe for mange forandringer på en gang.
  • Vis fleksibilitet. La mine behov komme først.
  • Spør meg direkte om noe er ugreit hos mamma og pappa og la meg få slippe samvær når noen drikker for mye eller skremmer meg på andre måter.

Lenker

Ta
Kontakt

Ring 37 00 57 80

Ønsker du at vi skal ta kontakt, kan du benytte skjemaet nedenfor.
Kontakt meg
Før du sender dette skjemaet må du godta at Familievernkontoret i Arendal kan lagre din informasjon midlertidig i henhold til de rammene oppført i personvernerklæringen.