Samtaler Deltagelse
Raushet Respekt

Samtaler Deltagelse
Raushet Respekt

Par ogfamilie

Par- ogfamilieproblemer

Barn ogbrudd

Foreldresamarbeidog lovbestemt mekling

Kurs og grupper

Kurs- oggruppeoversikt

Familievernkontoret i Arendal dekker kommunene: Arendal, Froland, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Lillesand, Birkenes, Bygland, Bykle, Valle, Iveland, Evje- og Hornnes

Sentralbordet er åpent mellom kl. 08.30 og 15.00. Tirsdager er sentralbordet åpent fra 08.30 -18.00. Her kan du bestille time for samtale og mekling.

Kontoret er kun åpent for frammøte for dem som har timeavtale. Andre bes kontakte oss på telefon 37005780 eller via kontaktskjema. Det er mulig å be om video eller telefonkonsultasjon i kliniske saker. Det er terapeuten i den enkelte sak som avgjør om det kan være en telefon eller videokonsultasjon.

Det er obligatorisk med oppmøte i mekling. Video og telefonkonsultasjon går derfor ikke i disse sakene.

 

 

Se også www.bufdir.no for informasjon om familiespørsmål og mekling.