Familievernkontoret er åpent!

Av smittevernhensyn er tilbudet om samtaler på kontoret noe begrenset. Vi vurderer sammen med deg/dere om samtalen bør foregå på telefon, video eller ved frammøte på kontoret. Det er mulig å bli oppringt av en terapeut for enkel veiledning på telefon.

Familievernkontoret i Arendal dekker kommunene: Arendal, Froland, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Lillesand, Birkenes, Bygland, Bykle, Valle, Iveland, Evje- og Hornnes

Sentralbordet er åpent mellom kl. 08.30 og 15.00. Her kan du bestille time for samtale og mekling.

Kontoret er kun åpent for frammøte for dem som har timeavtale. Andre bes kontakte oss på telefon 37005780 eller via kontaktskjema.

Se også www.bufdir.no for informasjon om familiespørsmål og mekling.

Samtaler Deltagelse
Raushet Respekt

Samtaler Deltagelse
Raushet Respekt

Par ogfamilie

Par- ogfamilieproblemer

Barn ogbrudd

Foreldresamarbeidog lovbestemt mekling

Kurs og grupper

Kurs- oggruppeoversikt