Samtaler Deltagelse
Raushet Respekt
Par og Familie
Par- og
familieproblemer
Barn og Brudd
Foreldresamarbeid
og lovbestemt mekling

Kurs 

Kurs

Familievernkontoret i Arendal dekker kommunene: Arendal, Froland, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Lillesand, Birkenes, Bygland, Bykle, Valle, Iveland, Evje og Hornnes.

Sentralbordet er åpent mellom kl. 08.30 og 15.00. Tirsdager er sentralbordet åpent fra 08.30 -18.00. Her kan du bestille time for samtale og mekling.

Du kan kontakte oss på telefon 37005780 eller via kontaktskjema. Det er mulig å be om video eller telefonkonsultasjon i kliniske saker. Det er terapeuten i den enkelte sak som avgjør om det kan være en telefon eller videokonsultasjon.

Det er obligatorisk med oppmøte i mekling. Video og telefonkonsultasjon går derfor ikke i disse sakene.
Se også www.bufdir.no for informasjon om familiespørsmål og mekling.