Familievernkontorets tilbud nå

Familievernkontoret er nå åpent for telefonkonsultasjoner. Telefonen vil være betjent fra 09:00-13:00, men du kan etter avtale bli oppringt for en samtale på et tidspunkt som passer bedre for deg. Av smittevernhensyn er kontoret stengt for besøkende. Vi vet at dette er en vanskelig tid for mange. Vi har god kapasitet på telefonen og terapeuter tilgjengelig. Om din time hos oss er avlyst, ta gjerne kontakt dersom du tenker at en samtale på telefon kan være til hjelp! Du kan ta kontakt via kontaktskjema på nettsiden, eller ved å ringe 37005780

Følg med her og på http://www.bufdir.no for oppdatert informasjon.

Samtaler Deltagelse
Raushet Respekt

Samtaler Deltagelse
Raushet Respekt

Par ogfamilie

Par- ogfamilieproblemer

Barn ogbrudd

Foreldresamarbeidog lovbestemt mekling

Kurs og grupper

Kurs- oggruppeoversikt