Hva er Familiekontoret i Aust-AgderRasmusogLouise red.jpg

Familiekontoret i Aust-Agder drives etter Lov om familievern, på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Familievernet i Norge er en spesialtjeneste som gir tilbud om samtaler når det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien.

Terapeutene på kontoret har grunnutdanning som psykolog, sosionom og vernepleier, alle med videreutdanning i familieterapi. Alle ansatte har taushetsplikt.

Vi tar imot familier, par og enkeltpersoner - unge og eldre. Ta kontakt med Familiekontoret over telefon. Henvisning er ikke nødvendig.

Årsmelding for 2016:

_rsmelding_2016.pdf

Familiekontoret i Aust Agder Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
familiekontoret.aust-agder @bufetat.no


Åpningstide sommeren 2017:
(fra 03.07. til 04.08.):
mandag til fredag 08.30 til 15.00.