BUFFERKURS FOR PAR

Kurset foregår på onsdager kl 17.30 - 20.30.
Mer informasjon om kurset finner du på www.bufferkurs.no
Det er ikke flere ledige plasser på dette kurset.
Nytt kurs starter opp til høsten.
Familievernkontoret i Aust Agder
Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
fvk.aust-agder@bufetat.no

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.30 til 15.00.
Tirsdag langåpent til kl. 18.00
_rsmelding_2016.pdf