Sinne er en grunnleggende, nødvendig og beskyttende følelse.

Aggressive sinne-uttrykk som skriking, kasting av ting, dytting, lugging, slag og trusler er

handlinger som skremmer og ødelegger.

Familiekontoret tilbyr samtaler og gruppesamlinger til enkeltpersoner, par, foreldre og barn som er berørt av sinne og vold i familien sin.

5 familieterapeuter ved kontoret har et særlig ansvar for å samarbeide med par og familier berørt av sinne- og voldsproblematikk. Det kan være parterapi ved erkjent voldsproblematikk, samtaler med foreldre og barn om reaksjoner på og håndtering av sinne og vold, og samataler med foreldre som ikke bor sammen om trygge samværsordninger og foreldresamarbeid. Terapeutene jobber sammen i team i disse sakene, og samarbeider ofte med Alternativ til vold (ATV), krisesenteret og ulike kommunale barneverntjenester.

Familiekontoret i Aust Agder Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
familiekontoret.aust-agder @bufetat.no


Åpningstide sommeren 2017:
(fra 03.07. til 04.08.):
mandag til fredag 08.30 til 15.00.