Familiekontoret avholder Bufferkurs to ganger i året.

Bufferkurs er et samlivskurs for par.

Neste kurs starter høsten 2017.

Bufferkurs er et samlivskurs med vekt på:

- å gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold

- å styrke samholdet og hverdagskjærligheten

- å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjon, konflikter og personlighetsforskjeller

Kurset er lagt opp slik at man veksler på teori og øvelser. Man trenger ikke dele noe privat i plenum. For mer informasjon om selve kurset: www.bufferkurs.no

Prisen er kr. 800,- pr. par for hele kurset. Dette inkluderer kursmateriale og snacks, kaffe og te. Kurset går over 5 kvelder. Det er viktig å kunne delta på alle kveldene.

Datoer for det neste kurset er 20/9, 11/10, 25/10, 8/11 OG 22/11, hver kveld fra 17:30 - 20:30.

Vi åpner for påmelding 1. august, og påmeldingsfristen er 5. september. Påmelding på mail eller pr telefon.

Kursledere er: Tor Edland og Elin Okkenhaug Bratland.

Familiekontoret i Aust Agder Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
familiekontoret.aust-agder @bufetat.no


Åpningstide sommeren 2017:
(fra 03.07. til 04.08.):
mandag til fredag 08.30 til 15.00.