Familievernkontoret avholder Bufferkurs to ganger i året.

Bufferkurs er et samlivskurs for par.

Bufferkurs er et samlivskurs med vekt på:

- å gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold

- å styrke samholdet og hverdagskjærligheten

- å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjon, konflikter og personlighetsforskjeller

Kurset er lagt opp slik at man veksler på teori og øvelser. Man trenger ikke dele noe privat i plenum. For mer informasjon om selve kurset: www.bufferkurs.no

Prisen er kr. 800,- pr. par for hele kurset. Dette inkluderer kursmateriale og snacks, kaffe og te. Kurset går over 5 kvelder. Det er viktig å kunne delta på alle kveldene.

Kursledere er: Stine Skelton og Torunn Bie

Nytt kurs starter høsten 2018. Informasjon om dette kurset vil bli lagt ut i begynnelsen av august.

Familievernkontoret i Aust Agder
Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
fvk.aust-agder@bufetat.no

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.30 til 15.00.
Tirsdag langåpent til kl. 18.00
_rsmelding_2016.pdf