Par- og familieterapi

Våre kjerneoppgaver er å tilby parterapi, famiieterapi og samtaler med enkeltpersoner. Barn og unge kan også bruke familievernet.Vi setter av 1 time til den første samtalen. I denne timen avklares deres ønsker for samarbeid med kontoret, familiekontorets tilbud til dere, hvem som skal delta i videre samtaler og hvor ofte samtalene skal finne sted.

Parterapi

Vi tilbyr parterapi for gifte, samboende, særboende og likekjønnede par. Bakgrunn for samtalene kan være problemer i parforholdet eller forhold i forbindelse med samlivsbrudd.

Eksempler på temaer:

 • par som ønsker å arbeide med forholdet
 • par hvor en vurderer å bryte ut av forholdet
 • kommunikasjonsvansker
 • seksuelle problemer
 • kriser i parforholdet
 • utroskap
 • trusler og vold

Familieterapi

Vi tilbyr familieterapi når det er konflikter mellom foreldre og barn, mellom flere generasjoner eller mellom utvidede familier etter samlivsbrudd. Utgangspunktet er at foreldrene er de viktiste personene for barns utvikling. I samtaler kan nybakte foreldre eller foreldre, barn og ungdom sammen få hjelp. Familievernkontoret gir også bistand til foreldresamarbeid for ekspartnere.

Eksempler på temaer:

 • foreldre, barn og ungdom som strever med samspillet i familien
 • problemer mellom generasjonene
 • nybakte foreldre som skal omstille seg og ta ansvar og omsorg for barn
 • utfordringer med dine, mine og våre barn
 • hjelp til å bedre foreldresamarbeidet for ekspartnere
 • konflikter mellom ulike (familie)kulturer
 • tilbud til foreldre og barn ved vold i familien
 • ved sykdom og tap
 • ved tvangsekteskap og andre helseskadelige tradisjoner
Familievernkontoret i Aust Agder
Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
fvk.aust-agder@bufetat.no

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.30 til 15.00.
Tirsdag langåpent til kl. 18.00
_rsmelding_2016.pdf