Mekling

Familievernkontoret i Aust Agder utfører mekling for ektepar med felles barn under 16 år når paret skal separeres. Jamfør lov om ekteskap paragraf 26. Foreldre som ønsker å reise sak for retten om barns bosted og samvær eller foreldreansvar, må først møte til mekling. Jamfør lov om barn og foreldre paragraf 51. Samboere med barn under 16 år må møte til mekling ved samlivsbrudd for å få rett til utvidet barnetrygd.

Formålet med mekling er å få istand en skriftlig avtale om barna vedrørende foreldreansvar, hvem barna skal bo fast hos og samværsordninger. Dersom dere ikke kommer frem til en avtale etter første meklingstime, vil vi kunne bistå med tre timer til. Meklingsattest utstedes etter en times mekling. Utgiftene til mekling dekkes av det offentlige.

Barn fra fylte syv år har rett til å bli hørt. Mekler kan etter ønske fra foreldre snakke med barn om disse spørsmålene.

Link til brosjyrer:

Mekling for foreldre: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2001/Mekling-for-foreldre-i-word.html?id=87806

Foreldreansvar og samværsrett: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2002/0011/ddd/pdfv/268543-q-0580_foreldreansvar_og_samvaersrett.pdf

Barn og samlivsbrudd: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0008/ddd/pdfv/216087-brosjyre1069.pdf

Hva med min mening da: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2004/Hva-med-min-mening-da.html?id=88109

Familievernkontoret i Aust Agder
Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
fvk.aust-agder@bufetat.no

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.30 til 15.00.
Tirsdag langåpent til kl. 18.00
_rsmelding_2016.pdf