Gruppetilbud til barn og foreldre hvor foreldre har vært i langvarig konflikt etter samlivsbrudd

Tiltaket er for foreldre som har langvarige konflikter etter samlivsbrudd. Konfliktene er store og har vart over tid og er fastlåste. Det har påvirket liv og trivsel for alle involverte; barn, foreldre og deres nettverk.

Målet med programmet er å endre foreldres holdning til hverandre og dempe konflikten dem imellom slik at barna som er rammet av konflikten igjen kan føle seg trygge og sikres en god utvikling.

Foreldre får tilbud om tiltaket gjennom barneverntjenesten.

Familievernkontoret i Aust Agder
Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
fvk.aust-agder@bufetat.no

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.30 til 15.00.
Tirsdag langåpent til kl. 18.00
_rsmelding_2016.pdf