FORELDREVEILEDNING FOR FEDRE.

Ny gruppe starter opp 06.mars. Frist for påmelding er fredag 09.02. 2018.

Påmelding til familiekontoret.aust-agder@bufetat.no

Kurset tar for seg 8 tema for godt samspill. Kurset varer fra kl. 16.30-18.30 på følgende tirsdager i 2018:

06.03,20.03,10.04,17.04,08.05,22.05,05.06 og 19.06 2018

Dette kurset er for fedre i alle aldre, som ønsker å lære seg mer om det å være pappa.

Kurset er gratis. Vi starter med en enkel lunsj.

8 tema for godt samspill: Tema 1: Vis positive følelser, vis at du er glad i barnet. Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ. Tema 3: Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en god samtale. Tema 4: Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre. Tema 5: Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin. Tema 6: Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det med entusiasme. Tema 7: Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet. Tema 8: hjelp barnet til å kontrollere seg selv ved å planelgge sammen og ved å sette grenser på en positiv måte.

Kursholdere er familieterapeutene Torbjørn Grestad og Aleksander Henriksen.