FORELDREVEILEDNING FOR FEDRE.

Ny gruppe starter opp 18.september 2017. Frist for påmelding er fredag 01.09.2017.

KURSET ER NÅ FULLTEGNET!

Påmelding til familiekontoret.aust-agder@bufetat.no

Kurset tar for seg 8 tema for godt samspill. Kurset varer fra kl. 13.00 til 15.00 på følgende mandager i 2017:

18.09., 02.10., 16.10, 30.10., 06.11., 13.11. , 04.12 og 11.12.

Dette kurset er for fedre i alle aldre, som ønsker å lære seg mer om det å være pappa.

Kurset er gratis. Vi starter med en enkel lunsj.

8 tema for godt samspill: Tema 1: Vis positive følelser, vis at du er glad i barnet. Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ. Tema 3: Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en god samtale. Tema 4: Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre. Tema 5: Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin. Tema 6: Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det med entusiasme. Tema 7: Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet. Tema 8: hjelp barnet til å kontrollere seg selv ved å planelgge sammen og ved å sette grenser på en positiv måte.

Kursholdere er familieterapeutene Torbjørn Grestad og Aleksander Henriksen.