FORELDREVEILEDNING FOR FEDRE.

Ny gruppe starter opp høsten 2018.

Kurset tar for seg 8 tema for godt samspill. Kurset varer fra kl. 16.30-18.30.

Dette kurset er for fedre i alle aldre, som ønsker å lære seg mer om det å være pappa.

Kurset er gratis. Vi starter med en enkel lunsj.

8 tema for godt samspill: Tema 1: Vis positive følelser, vis at du er glad i barnet. Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ. Tema 3: Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en god samtale. Tema 4: Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre. Tema 5: Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin. Tema 6: Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det med entusiasme. Tema 7: Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet. Tema 8: hjelp barnet til å kontrollere seg selv ved å planelgge sammen og ved å sette grenser på en positiv måte.

Kursholdere er familieterapeutene Torbjørn Grestad og Aleksander Henriksen.

Familievernkontoret i Aust Agder
Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
fvk.aust-agder@bufetat.no

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.30 til 15.00.
Tirsdag langåpent til kl. 18.00
_rsmelding_2016.pdf