DROP - IN

Vi har et tilbud hos oss som heter Drop - In. Her kan du få tilbud om time raskt ( vi tilstreber ved Drop-in å gi time innen to uker), og det settes da opp kun èn konsultasjon for deg/dere.
Dette tilbudet er særlig for deg som kan være fleksibel og ta imot en time på kort varsel. Dersom vi ikke umiddelbart kan gi deg en time når du tar kontakt, settes du opp på en liste og får tilbud om den første timen vi får ledig grunnet avbestillinger.
Dersom det skulle være behov for flere konsultasjonstimer, kan du bestille dette på telefon i etterkant. Du må da beregne ordinær ventetid.
Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 37005780 for å høre mer om tilbudet.
Familievernkontoret i Aust Agder
Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
fvk.aust-agder@bufetat.no

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.30 til 15.00.
Tirsdag langåpent til kl. 18.00
_rsmelding_2016.pdf