Familiekontoret i Aust - Agder

Adresse: Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal. (Inngang mellom McDonalds og Elitefoto i gågaten i Arendal.

Telefon: 37005780.

E-post: familiekontoret.aust-agder@bufetat.no

FORELDREVEILEDNING FOR FEDRE STARTER 18.SEPTEMBER

TILBUDET ER GRATIS. PÅMELDINGSFRIST 01.09.17.

BUFFERKURS STARTER 20. SEPTEMBER.

PÅMELDINGSFRIST 05.09.17

LES MER UNDER FANEN "HVA TILBYR VI"

Familiekontoret i Aust Agder Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
familiekontoret.aust-agder @bufetat.no


Åpningstide sommeren 2017:
(fra 03.07. til 04.08.):
mandag til fredag 08.30 til 15.00.
_rsmelding_2016.pdf